Palyatif Bakım Hiz.Politikası
17 Mayıs 2024

PALYATİF BAKIM HİZMETLERİNE YÖNELİK POLİTİKA

 

èYaşamı tehdit eden hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkan sorunlarla karşılaşan hastalarda ağrı ve diğer semptomları erken tanımlamak ve değerlendirmek,

èHasta ve hasta yakınlarına tıbbi, psikolojik, sosyal ve manevi destek vererek acılarını hafifletmek veya önlemek,

è Yaşam kalitesini geliştirmek için, hasta ve hasta yakınlarının tüm bakımlara katılımlarının sağlanması (Palyatif bakım sonrası evde bakım sürecine sevk edilen hasta bakım idamesi için) ve dolayısı ile palyatif bakım hizmetlerinin sürekliliğinin desteklenmesi temel politikamızdır.