Yaşlı Dostu Hastane
19 Temmuz 2023

YAŞLI DOSTU HASTANE POLİTİKASI

Hastanemiz;

 • 65 yaş ve üzeri hastalara saygılı ,onların ihtiyaçlarına yanıt verebilecek, zamanında ve kolay ulaşıla bilinir, ileri yaşa öncelik tanıyan hizmet sunumunu,

   

 • 65 yaş ve üzeri hastalarımızda verilecek hizmette farkındalığı arttırmak,

   

 • Hastanemize başvuran tüm hastaların  yanı sıra 65 yaş ve üzeri bireylerin memnuniyetini arttırmayı önemsemeyi,

   

 • Yatağa bağımlı ve refakatçisi olmayan hastalarda destek personel sağlamayı,

   

 • Hasta bakımında yer alan tüm personelin 65 yaş üzeri ve hastalarda duygusal ve fiziksel bakım sürecinde farkındalığını geliştirmeyi,

   

 • 65 yaş ve üzeri hastalarda  özerkliğine saygılı yaklaşım ile kendilerine uygulanacak tüm tedavi ve girişimlerde bilgilendirilmesini ve rızasını almayı sağlama,

   

 • 65 yaş ve üzeri hastaların istismarının, ihmalinin önlenmesi ve çalışanlar tarafından fark edilerek ilgili makamlara duyurulmasının sağlanması konusunda tüm personelin eğitilmesini,

   

 • Hastanemizin fiziksel alt yapısını ileri yaşa yönelik olarak düzenlemeyi,

   

 • Hastanemizde hizmet verilen tüm alanlarda temiz ve güvenilir ortam sağlamayı,

 

Yaşlı Dostu Hastane  Politikası olarak belirlemiştir.