Evde Sağlık Hizmetleri
21 Eylül 2023

EVDE SAĞLIK HİZMETİ NEDİR?

Evde Sağlık Hizmeti, yatağa bağımlı ve kronik hastalığı olan hastaların ihtiyacı olan sağlık hizmetlerinin ev ortamında ve bu konuda uzman bir kadro ile sunulmasıdır. Hastaya tanı koymaktan ziyade tanısı konulmuş hastanın düzenlenmiş olan tedavisinin takibi, uygulanması ve eğitiminin sağlanmasıdır.

EVDE SAĞLIK HİZMETİNE BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Bu hizmetlerden faydalanabilmek için hasta, hasta yakını veya hastanın aile hekimi tarafından Türkiye genelinde tek numara olarak tesis edilen 444 38 33 numaralı telefon aranarak hastanın TC kimlik numarası, adresi ve hastalıkları gibi kişisel bilgileri verilerek evde sağlık hizmetleri sistemine dâhil olur. Evde sağlık hizmetleri merkezi tarafından hastanemizin evde sağlık hizmetleri ekibine ulaşılır. Hastanız evinde ziyaret edilerek ihtiyacına göre sağlık sorunları giderilir

KİMLER FAYDALANABİLİR?

Evde Sağlık Hizmetlerinden kronik hastalığı nedeniyle hastanede sürekli yatarak tedavi olması gereken, yürüyemeyen ve yatağa bağımlı olup özel ihtiyaçlarını dahi gideremeyecek durumda olan yatalak hastalar yararlanabilmektedir. Yatağa bağımlı olmayan, herhangi bir sağlık kuruluşuna gidebilecek durumda olan hastalar Evde Sağlık Hizmetlerinden yararlanamamaktadır.

 

EVDE SAĞLIK HİZMETİ GÖREVLERİ NELERDİR?

  • Daha önce ilgili dal uzmanı tabiplerce konulmuş olan tanı ve planlanan tedavi çerçevesinde ve kişinin bulunduğu ev ortamında; muayene, tetkik, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesi,
  • Tıbbi cihaz ve malzeme kullanımına ilişkin raporların çıkarılmasına yardımcı olunması,
  • Hastanın ve ailesinin evde bakım sürecinde üstlenebilecekleri görevler ve hastalık bakım süreçleri ile ilgili bilgilendirilmesi,
  • Hastalığı ile alakalı evde kullanımı gerekli tıbbi cihaz ve ekipmanların doğru ve uygun koşullarda kullanılması konusunda eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi
  • Lüzumu halinde ilgili dal uzmanlarının da görüşü alınarak gerekli konsültasyonun sağlanması, görevleri arasındadır.
HASTA ZIYARETLERI HANGI SIKLIKLA YAPILIR? VE NE KADAR SÜRER?

Evde sağlık hizmetleri randevu sistemine dayalı olarak mesai saatleri içerisinde yürütülür. Hasta  durumuna göre önceden hazırlanan plan doğrultusunda hastalar ziyaret edilerek ağız ve diş sağlığı hizmetleri verilir. Hastanın hangi sıklıkla ziyaret edilmesi gerektiği bakım ve tedavi planı doğrultusunda görevli Diş Hekim tarafından belirlenir. Hastalarımızın sağlık ihtiyaçları sona erene kadar gerekli bütün ağız ve diş sağlığı hizmetleri en iyi şekilde sağlanır.

Balıkesir Halk Sağlık Müdürlüğü

Evde Sağlık Hizmetleri

Koordinasyon Merkezi 

444 38 33

Havran İlçe Devlet Hastanesi

Evde Sağlık Hizmetleri Birimi

0 266 432 40 40 Dahili: 11 38