Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi
20 Ocak 2022 ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ

06.04.2011 Tarih ve 27897 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik” ve 14.05.2012 Tarih ve 2012 / 23 Sayılı “Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Genelge” uyarınca; Hastanemiz çalışanlarının  yüksek motivasyonda güvenli ortamlarda  hizmet sunumu ve güvenli bir ortam sağlanması, hizmet sunumunda kalitenin artırılması, çalışanlarımız için muhtemel risklerin belirlenmesi ve bu risklerin giderilmesi için uygun yöntem ve tekniklerin belirlenmesi ve hizmet içi eğitimler ile güvenli çalışma ortamının sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla hastanemizde Çalışan Hakları Birimi kurulmuştur.

Çalışan Hakları ve Güvenliği Birim Sorumlusu : Figen ÖZKAN

Çalışan Hakları Ve Güvenliği Birimi Olarak;

1- Çalışan personelin sözlü veya yazılı şikayet, dilek ve önerilerini kabul etmek                            
2- Başvuruları raporlandırmak                                                                                                                                             
3- Gerekli düzenleyici ve önleyici faaliyetlerin başlamasını sağlamak  ve başvuru yapanlara geri bildirimde bulunmak                                                                                                      
4- Beyaz kod bildirimlerini takip etmek                                                                                                                
5- Çalışan hakları ve güvenliğine yönelik gelişmeleri ve çalışmaları takip etmek                                       
6
- Aylık olarak başhekimliğe rapor sunmak                                                                                                                       
7
- Şiddet gören sağlık çalışanına talep halinde psiko-sosyal destek vermek,

Görevlerimiz arasında yer almaktadır.

ŞİDDETE MARUZ KALAN SAĞLIK ÇALIŞANININ İZLEYECEĞİ YOL

1- Fiili veya sözel şiddete maruz kalan sağlık çalışanı telefon aracılığı ile 1111 tuşlayarak “Beyaz Kod “ihbarı yapmak sureti süreci başlatır.

 2- Herhangi bir şiddet olayı gerçekleşti ise, Beyaz kod müdehale ekibi olaya müdehale ettikten sonra Çalışan Hakları ve Güvenliği Birim sorumlusuna  bilgi verir. Çalışan hakları birim sorumlusu tarafından beyaz kod süreci  ile ilgili çalışan bilgilendirilir ve bildirim  işlemleri başlatılır. Eş zamanlı olarak durum, sağlık çalışanının şikayetinin olup olmadığına bakılmaksızın, adli mercilere ve kurumun İl Sağlık Müdürlüğü hukuk birimine bildirimi yapılır.

3-Fiili veya sözel şiddete maruz kalan sağlık çalışanı kişisel olarak da Sağlık bakanlığı bünyesinde oluşturulan ve 7/24 kesintisiz hizmet veren “113” no’lu beyaz kod danışma hattı arayarak veya internet  www.beyazkod.saglik.gov.tr adresinden de bakanlığa bildirim yapılabilir.