G E T A T Mevzuat
03 Ocak 2020

GETAT Klinik Araştırmalarında Eğitim Programlama ve Değerlendirme İlkeleri Kılavuzu


Bilindiği gibi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik 9 Mart 2019 tarihli ve 30709 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin 30 uncu maddesi gereğince yayımlanması gereken GETAT Klinik Araştırmaları İyi Klinik Uygulama Klavuzu 15 Mayıs 2019 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve ülkemizde GETAT Klinik Araştırmalarına Etik Yaklaşım eğitimleri düzenlenmeye başlanmıştır.
GETAT Klinik Araştırmaları eğitimlerinin programlama ve değerlendirme faaliyetlerinin yeksenak bir şekilde yürütülebilmesi için GETAT Klinik Araştırmalarında Eğitim Programlama ve Değerlendirme İlkeleri Kılavuzu yayımlanmıştır. 
14 Kasım 2019 tarihli Makam onayı ile yürürlüğe giren Kılavuzun;

Üst Yazısına Ulaşmak İçin Tıklayınız
Programlama ve Değerlendirme İlkeleri Klavuzuna Ulaşmak İçin Tıklayınız